Skip to content

-TNK- je član MREŽE 26 – mreže profesionalnih nevladnih organizacij in samozaposlenih, ki delujejo na področju kulture in umetnosti na področju, ki ga pokriva Nova Gorica 2025 – Evropska prestolnica kulture.

-TNK- je član Transbording Laboratory – mreže posameznikov in nevladnih organizacij za povezovanje obmejnih območij držav ter čezmejnih regionalnih entitet. Razvija čezmejne strukture, platforme in projekte za zbiranje, izmenjavo izkušenj in promocijo idej mreže.

-TNK- je član Asociacije –  demokratične mreže ustvarjalcev v polju neodvisne kulture, ki si med seboj izmenjujejo izkušnje ter skupaj gradijo močno zagovorniško organizacijo. Deluje na podlagi strokovnih kompetenc in poznavanja terena ter gradi partnerske odnose z odločevalci z namenom izboljšanja stanja v kulturi, hkrati pa ponuja oporo svojim članom z razvejano peer-to-peer mrežo.