Skip to content

Gotropolis je ustvarjalno mesto in je mednarodni festival, ki želi seznaniti občinstvo z novimi oblikami gledališča. Preizkuša meje gledališkega in ga prepleta z drugimi umetniškimi zvrstmi.
Gotropolis skozi leta potuje ter vsako leto oživi druge predele goriškega somestja. Gotropolis ponuja izkušnjo neodvisnega gledališča in razširja festival z spremljevalnim programom, ki vključuje projekte lokalnih ustvarjalcev, uličnega gledališča, dogodkov, delavnic, razstav in ostalih aktivnosti. Želi biti vključujoč in je namenjen široki paleti občinstva vseh generacij.

Gotropolis 2024

DIALOG Ž napoved

"Levitev"

Tema “Levitev” raziskuje preobrazbo, preskok v mišljenju in pogled iz nove perspektive oz. iz druge kože. Vsaka reorganizacija bodisi mišljenja, navad, delovanja sproži odpor in potrebna je akcija, vložek energije, izobraževanje, če želimo, da pride do metamorfoze/levitve. Da bomo temo lahko uzli z distanco, simbolično, se opiramo na živalski svet in se osredotočamo na sam proces levitve, tako iz družbenega (spremembe struktur, sistemov), kot iz osebnega (prilagajanje, premagovanje sprememb) vidika. Tema zadeva tudi preobrazbo goriškega somestje v Evropsko prestolnico kulture 2025 in se tako prepleta z realnostjo kulturnega ustvarjanja v Novi Gorici. 

Gotropolis 2023

"Naše čajbe"

v letu 2023 Gotropolis zanima, v kakšne “čajbe”, tj. kletke se ujamemo v socialnem okolju oz. prostoru, ki ga naseljujemo. (Čajba: kletka za zajce, kokoši, divjad, lesena, železna ali ograjena z mrežo.) “Čajbe” so lahko konkretne strukture, ali pa navidezne, transgeneracijske, epigenske, genske, družinske, kulturne, jezikovne strukture. (Npr. bolhe, ki so zaprte v kozarec s pokrovom nikoli več ne preskočijo “meje”, ki jim je bila določena z višino kozarca, tudi če tega odpremo). Čajbe so ujetost in zavetje, so izbira, ki nas definira.

Gotropolis 2022

"Noetova barka"

Gotropolis tematizira vnovično poselitev prostora po krizi, vzpostavlja ustvarjanje nečesa novega, kulturnega nadmesta somestja Goric. Opre se na multimit o Noetovi barki in starejše različice (npr.Ep o Gilgamešu). Zadaja si vprašanje: kako po nesreči, ki zadane človeštvo na novo pogledati svet in ga ponovno zgraditi. Kakšen je ta svet, če ga pogledamo preko svoje primarne, živalske narave, brez družbenih predispozicij in ujetosti v socialne danosti.