Skip to content

Kolektivno gledališče Sakerdona Mihajloviča

  – Kolektivno gledališče Sakerdona Mihajloviča –

  Kolektivno gledališče Sakerdona Mihajloviča omogoča ustvarjalni prostor ranljivim skupinam in njim pripadajočim temam. S pomočjo gledaliških tehnik in psihodramskih tehnik bomo omogočali poglobljene refleksije ter gledališko analizirali  odnose med posamezniki,  posameznikom in družbo, ter trans-personalne odnose v družbi, ki  pripomorejo k temu, da se konflikt vzdržuje v dinamiki skupnosti. Te odnose opazujemo s perspektive družbe kot samostojnega organizma, ki s svojo atmosfero vpliva na posameznike.Obrambni mehanizmi, ki jih posameznik razvije v skupnosti, so namreč tisti, ki povzročajo težave pri razvoju posameznikove avtentične osebne drže. Kolektivno gledališče svoj prostor išče tako v obstoječih gledaliških kot tudi negledaliških prostorih in situacijah, kjer se v najvišji meri koncentrirajo relevantni čutni vtisi in spomini. Kolektivno gledališče se približuje poslanstvu Teatroterapije (N. Evreinov 1908 – 1917). Gledališče omogoča ustvarjalni prostor za ranljive skupine in njihove teme ter s pomočjo psihodramskih tehnik, ki izhajajo iz gledaliških tehnik, omogoča poglobljeno refleksijo aktualnih družbenih tem. Poleg tega gledališko analizira različne zavestne in nezavedne odnose v družbi.

  – AVGUST – gledališka pravljica za odrasle
  »Vsak pojav na tem svetu je prispodoba in vsaka prispodoba vrata, skozi katere zmore duša, če je pripravljena, stopiti v notranjščino sveta, koder so ti in jaz in dan in noč vsi eno.« 
  Hermann Hesse
  Več o predstavi …

  -ČAR HUDEGA- /spletna verzija/digitalno gledališče/

  Spletna uprizoritev v štirih delih, ki se zvrstijo v dveh zaporednih večerih, je v celoti nastala kot gledališče na spletu, ki je v teh časih edino mogoče. Spoprijema se z novim načinom gledališkega uprizarjanja ter je deloma posneta kot mockumentarno gledališče, deloma kot fikcija, deloma pa gre za interaktivni pogovor ustvarjalcev in gledalcev na aplikaciji zoom v živo. Več …

  -ARTIZACIJA- participatorno gledališče

  Artizacije življenja so preplet participatornega, socialnega gledališča in raziskovalnega gledališča v katerem se udeleženci znajdejo tako v vlogah nastopajočih,kot v vlogi gledalca, v vlogi skupnosti in preko svojih osebnih refleksij tudi v vlogi »kritike«. 
  Artizacija življenja je realna izkušnja, ki je v vsem primerljiva z gledališkim ali performativnim dogodkom, le, da ima v dinamiko delovanja  vgrajeno tako performativni del kot tudi izkustveno umetniško delavnico in delavnico socialnih odnosov.

  –  RENESANSA  –
  Projekt Renesansa, ki ga organizira Evropska gledališka konvencija ETC (European Theatre Convention), je na spletu ponudil ogled kratkih petminutnih filmov 22 gledališč iz 18 evropskih držav. Dramsko izhodišče projekta predstavlja pojem renesansa. 250 evropskih umetnikov in ustvarjalcev, ki sodelujejo pri projektu, se navdihujejo v filozofiji in težavah življenja v času  pandemije. Premislili so realnost življenja v tem nenavadnem času in potenciale za ponovno rojstvo gledališča. Renesansa predstavlja tudi preporod gledališč v virtualnem prostoru, ki so v tem času preizkusila in predstavila nove oblike besedil, zasnovala dela za digitalni oder in razvila digitalne dramaturgije. Več …

  –  ŠAKUNTALA 117 / Spominjanje ljubezni –

  “Zaljubljanje ustvarja iluzije in ko te iluzije izpuhtijo, zazeva občutek zapuščenosti.”

  Predstava, ki odpira teme o ljubezni, zapuščenosti in reaktivaciji življenjske volje, je magistrski projekt na študiju gledališke režije Mihe Nemca, pri nastajanju pa je sodelovalo še pet soustvarjalcev (Žan Perko, Urška Taufer, Kaja Lorenci, Gregor Luštek, Nejc Valenti). Kot navdih sta jim služili staroindijska drama Šakuntala ter zgodba o romantičnem odnosu kiparke Camille Claudel in kiparja Augusta Rodina.
  Več o predstavi …

  -LIFE®ANTI-
  Liferanti so gledališki dogodek. “Liferanti” so blatenje. (SSKJ: blatiti –im nedovr. 1. jemati komu ugled, sramotiti: blatiti njegovo pošteno ime; javno ga je blatil, 2. star. mazati z blatom: blatiti hišni prag). Liferanti so besedilo, ki je nastalo na podlagi časopisnih člankov, objavljenih v časniku Slovenski narod davnega leta 1900. Članki “Poročilo intendanta”, “Talija”, “Vaša Talija!” in “Naša Talija naše trinoštvo” so najhujše kulturno, intelektualno blatenje, ki ga je takratna javnost (kulturna in obča) lahko sledila v medijih v našem prostoru. Liferanti so divji zahod naše kulturne zgodovine. Dogajajo se v obdobju “ločitve duhov”, ostrih strankarskih ideoloških nasprotij, ki so ponujala jasnejše pa tudi mračnejše poglede v prihodnost. In kje se najdemo mi? Je naša sedanjost res tako daleč od razprav tedanjih dni?
  Več o predstavi …