Skip to content

Podporni programi -TNK- nudijo različne oblike in prostore za pogovor in učenje. Spodbujajo k pridobivanju in izmenjevanju idej v vodenem okolju, pri čemer lahko udeleženci varno konfrontirajo svoje ideje, jih preverjajo in s tem odpirajo pot do razumevanja sebe in drugih.
Podporni programi – TNK – nudijo gledališka izobraževanja in  literarno- reflektivni debatni klub. -TNK-  je del strokovnih/kritiških srečanj z mednarodnimi ustvarjalci in organizacijami, ki se ukvarjajo s povezovanjem in nam sorodnimi temami.